Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brasov (ITCSMS Brasov), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia Naţională  pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 

      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Brasov   este stabilita prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul   executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Brasov are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară,testare  virotică
  • Compartiment financiar contabil;

 

Organigrama ITCSMS Brasov

 

 

 Silverlight Versiune Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BRAŞOV