Înregistrare agenţi economici

Cererea de inregistrare este depusa de catre operatorul economic care solicita inregistrarea in doua exemplare:

●  la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate este amplasata baza materiala pentru producerea materialului de inmultire  daca isi desfasoara activitatea intr-un singur judet ;

●  la ITCSMS sau LCCSMS pe a carui raza terioriala are sediul social, impreuna cu copiile de pe autorizatiile pentru subunitatile care dispun de baza materiala proprie emise de ITCSMS sau LCCSMS din respectiva zona de activitate.

Documente  însoţitoare  :

1. copie xerox de pe statut, pentru societatile comerciale, asociatii cu personalitate juridica, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu, sau de pe autorizatie conform Decretului-lege nr.507/2002, pentru persoanele fizice; 

2. copie xerox de pe certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care contine codul unic de inregistrare;

3. asigurarea dotarii tehnico-materiale pentru producere

4. dosarul de prezentare a personalului angajat ce urmeaza sa se ocupe de producerea materialului de inmultire

Statutul trebuie sa contina codul CAEN  care  face referire la activitatea de producere a materialului de inmultire.

Dotarea tehnico-materiala reprezentata prin :

- suprafata de teren in exploatare -trebuie sa fie dovedita prin documente si poate fi in proprietatea operatorului economic , inchiriata, luata in arenda,concesionata, cu contract de reprezentare multiplicare, asociere sau prestari de servicii

- materialul de inmultire destinat multiplicarii trebuie sa fie : -certificat pentru necesar propriu sau certificat final  achizitionat de la operatori economici inregistrati insotit de documentul de calitate si conformitate al furnizorului si de o eticheta.

Dosarul de prezentare a personalului responsabil:

-curriculum vitae,

-copie de pe cartea de munca sau contract

-documente privind identitatea persoanei desemnate;

-imputernicire din partea operatorului economic privind responsabilizarea pentru activitatea pentru care solicită înregistrarea;

-declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit sanctiuni in legatura cu activitatea pentru care este solicitata autorizatia si si-a insusit dispozitiile legale prevazute in Legea nr. 266/2002 si ale normelor in vigoare – in cazul in care nu el este cel care semneaza cererea de inregistrare.

 

Inspecţia în câmp a loturilor semincere

Inspectorul  verifica:

A provenienta, calitatea, starea fitosanitara a materialului de plantat;

B rotatia si distantele de izolare care trebuie sa corespunda cerintelor  prevăzute  în Ord.1266/2006

C documentele eliberate de laboratoare autorizate care atesta ca terenul ce urmeaza a fi plantat cu cartof pentru samanta  este liber de nematozi cu chisti (Globodera rostochiensis si pallida) , iar cultura sa fie libera de raia neagra (Synchytrium endobioticum), putregaiul inelar (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus), putregaiul  brun ( Ralstonia  solanacearum ) si alte organisme de carantina

    D - densitatea culturii si uniformitatea plantelor

   E - starea de intretinere si starea fitosanitara privind infectiile cu virusurile cartofului: A, M, S, X, Y , rasucirea frunzelor , precum si unele boli criptogamice si bacteriene. Se determina procentul de plante prezentand simptome ale organismelor daunatoare la care se admit tolerante

Eliminarea plantelor netipice si straine soiului, precum si a celor infectate cu organisme daunatoare (viroze grave si usoare, alte boli) este obligatorie, incepand de la pornirea in vegetatie pana la distrugerea vrejilor. Eliminarea trebuie efectuata prin smulgerea plantei, inclusiv a tuturor tuberculilor, indepartarea lor din cultura in saci de plastic la o distanta de cel putin 100 m si distrugerea lor chimica sau prin ingroparea adanca in pamant.

                Silverlight Versiune

Prelevarea eşantioanelor

        La data eşantionării toate ambalajele trebuie sa fie închise, etichetate, marcate pentru a arata identitatea unica a lotului  astfel încât să reiasă corespondenţa dintre marca lotului si identitatea lui din documente. La cererea eşantionorului, proprietarul lotului trebuie sa furnizeze informaţii complete, privind mărimea si compoziţia lotului.

        Eşantionarea se efectuează obligatoriu în prezenţa deţinătorului de seminţeSilverlight Versiune

 

 

Testarea calităţii seminţelor

 

  • PURITATE  FIZICĂ
  • DETERMINAREA MASEI  A  1000 DE  BOABE  (MMB)
  • DETERMINAREA  NUMĂRULUI  DE  SEMINŢE  STRĂINE             
  • STARE  FITOSANITARĂ               
  • GERMINAŢIE
  • UMIDITATE
  • TESTARE  VIROTICĂ


      ITCSMS BRAŞOV  este  singurul  laborator  din  ţară  unde  se  efectuează analize  de  testare  virotică  pentru  cartoful  de  sămânţă.Silverlight Versiune Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BRAŞOV